Trắc nghiệm Cacbon có đáp án (Thông hiểu)

  • 2676 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

CO là chất khử mạnh, khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu. Một trong những cách sản xuất CO là cho hơi nước đi qua than nóng đỏ. Hỗn hợp khí hình thành gọi là

Xem đáp án

Đáp án A

Khi cho hơi nước qua than nóng đỏ thì hỗn hợp khí tạo thành là khí than ướt


Câu 2:

Khi đốt cháy than đá thu được hỗn hợp khí trong đó khí X( không màu, không mùi, độc) X là khí nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Khi đốt cháy than đá C ta thu được hỗn hợp khí CO2 và CO đều không màu không mùi. Nhưng X là một khí độc nên X là CO


Câu 3:

Một dạng thù hình của cacbon có tính chất rất cứng, dùng để chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh là

Xem đáp án

Đáp án A

Một dạng thù hình của cacbon có tính chất rất cứng, dùng để chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh là kim cương


Câu 4:

Một số loại khẩu trang y tế chứa hoạt chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là

Xem đáp án

Đáp án C

Than hoạt tính là chất thường được sử dụng trong khẩu trang y tế do khả năng hấp phụ tốt nên có thể lọc không khí


Câu 5:

Ruột bút chì được sản xuất từ:

Xem đáp án

Đáp án B

Ruột bút chì được sản xuất từ than chì


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận