Trắc nghiệm Chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 9: Điều chế, nhận biết Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic ( có đáp án )

  • 658 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Phản ứng dùng để nhận biết andehit là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Nhận biết các chất sau: andehit axetic, axeton và axetilen đựng trong 3 lọ mất nhãn chỉ dung một hóa chat?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Phát biểu nào không đúng

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận