Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 (có đáp án): Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện (Mới nhất)

  • 253 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện người ta tiến hành tìm hiểu đồng hồ đo điện ở mấy nội dung?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.


Câu 2:

Nội dung đầu tiên cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.


Câu 3:

Nội dung thứ hai cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.


Câu 4:

Nội dung thứ ba cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.


Câu 5:

Nội dung thứ tư cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận