Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 có đáp án: Trình bày và trang trí bàn ăn

  • 1933 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Để bữa ăn được tươm tất và ngon miệng cần: 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Theo em, có mấy cách đặt bàn ăn? 

Xem đáp án

Đáp án: B. Đó là đặt bàn ăn theo phong cách Việt nam và đặt bàn ăn theo phong cách phương tây.


Câu 3:

Đối với cách đặt bàn ăn theo phong cách Việt Nam, mỗi phần ăn có mấy dụng cụ bắt buộc? 

Xem đáp án

Đáp án: C. Đó là bát ăn, đĩa kê, đũa, thìa canh, khăn ăn, cốc nước, bát đựng nước chấm.


Câu 4:

Đối với cách đặt bàn ăn theo phong cách phương tây, mỗi khẩu phần ăn có mấy dụng cụ bắt buộc? 

Xem đáp án

Đáp án: B. Đó là đĩa ăn, dao, dĩa, thìa, cốc nước, khăn ăn.


Câu 5:

Mỗi khẩu phần ăn theo phong cách phương tây có dụng cụ nào mà phong cách Việt Nam không có? 

Xem đáp án

Đáp án: D. Vì khẩu phần ăn theo phong cách Việt Nam có đĩa nhưng là đĩa kê, không phải đĩa ăn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận