Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Phần 4)

  • 3637 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Biên độ nhiệt năm ở phía Bắc cao hơn ở phía Nam, vì phía Bắc

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Miền Bắc đón gió ĐB làm nền nhiệt mùa đông hạ thấp, lạnh giá nên biên độ nhiệt năm lớn. Trong khi đó, miền Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa ĐB nên nhiệt độ cao ổn định quanh năm nên biên độ nhiệt năm nhỏ.


Câu 2:

Sự hình thành ba đai cao trước hết là do sự thay đổi theo độ cao của yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Càng lên cao, nhiệt độ và độ ẩm không khí càng thay đổi ⇒ sự thay đổi về khí hậu theo đai cao ⇒ khí hậu thay đổi kéo theo sự biến đổi của các thành phần tự nhiên khác (sinh vật, đất..).


Câu 3:

Đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở vùng núi nào của nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đai ôn đới gió mùa trên núi phân bố ở độ cao trên 2600 m, chỉ có ở Hoàng Liên Sơn thuộc vùng núi thuộc Tây Bắc.


Câu 4:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam là do

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Do hình dạng lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài trên 15 vĩ độ đã làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc - Nam.


Câu 5:

Phạm vi của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Nam cao hơn ở miền Bắc, nguyên nhân chính là do

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đai nhiệt đới gió mùa ở miền Nam lại ở độ cao cao hơn ở miền Bắc vì:

- Miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc (lạnh, khô), nằm ở gần chí tuyến hơn, lượng nhiệt nhận được lớn hơn nên khí hậu chân núi của miền Bắc là nhiệt đới ẩm gió mùa nên chỉ cần tới ngưỡng 600-700m đã tới giới hạn trên của đai nhiệt đới gió mùa.

- Miền Nam quanh năm chịu tác động của khối khi nóng lại nằm gần xích đạo hơn lượng nhiệt nhận được lớn hơn nên khí hậu chân núi của miền Nam là cận xích đạo gió mùa nên cần tới 900-1000m mới đạt giới hạn trên của đai nhiệt đới gió mùa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận