Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 14 (có đáp án): Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (phần 2)

  • 4167 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Ở nước ta, rừng không được phân chia thành

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/58, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không phải vấn đề quan trọng trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/58, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Để hạn chế xói mòn trên đất dốc phải áp dụng tổng hợp biện pháp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/61, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng thì nước ta đã

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/60, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Mục tiêu ban hành “sách đỏ Việt Nam” là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/60, địa lí 12 cơ bản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Naa

Q

2 năm trước

Quoc Hoang

Bình luận


Bình luận