Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27 (có đáp án): Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm P2

  • 5395 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Khí tự nhiên đang được khai thác ở nước ta nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/119 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/119 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn ở nước ta thay đổi từ thủy điện sang nhiệt điện chủ yếu là do

Xem đáp án

Giải thích: Cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn ở nước ta thay đổi từ thủy điện sang nhiệt điện chủ yếu là do nguồn nhiên liệu từ than, khí và dầu mỏ cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện ngày càng lớn.

Đáp án: C


Câu 4:

Các nguồn nhiên liệu chủ yếu để sản xuất điện ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Giải thích: Các nguồn nhiên liệu chủ yếu để sản xuất điện ở nước ta hiện nay chủ yếu từ các nhà máy nhiệt điện (than, dầu khí) và từ các nhà máy thủy điện. Các nguồn năng lượng khác (gió, thủy triều,…) chưa phát triển.

Đáp án: A


Câu 5:

Hệ thống sông có tiền năng thủy điện lớn nhất nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/121 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận