Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 30 (có đáp án): Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin P2

  • 4088 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Trong tất cả các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt và đường sông thì

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/131 - 132 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Trong những năm gần đây, mạng lưới đường bộ nước ta đã mở rộng và hiện đại hóa, nguyên nhân chủ yếu là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/131 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về ngành vận tải đường biển của nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/132 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Ngành hàng không nước ta có bước phát triển rất mạnh chủ yếu nhờ

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/132 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Đường ống của nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/132 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận