Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39 (có đáp án): Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ P1

  • 3577 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/176 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Nhận định nào không đúng là điều kiện thuận lợi của vùng Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/177 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Khoáng sản có ý nghĩa quang trọng hàng đầu đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/178 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Khó khăn về tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/178 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Điểm giống nhau giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về tự nhiên là

Xem đáp án

Giải thích: Điểm giống nhau giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về tự nhiên là cả hai vùng này đều có diện tích đất badan giàu dinh dưỡng tập trung thành vùng lớn, rất thuận lợi để phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, điều, tiêu,…

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận