Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39 (có đáp án): Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ P2

  • 3267 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Biểu hiện nào không thể hiện được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất?

Xem đáp án

Giải thích: Đồng bằng sông Hồng là vùng có mật độ dân số lớn nhất cả nước. Mật độ dân số nhiều hay ít không phải biểu hiện cho phát triển kinh tế.

Đáp án: D


Câu 2:

Vấn đề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Nhà máy thủy điện nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Vấn đề không đặt ra đối với việc phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lâm Trọng Tiến

Bình luận


Bình luận