Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 41 (có đáp án): Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở sông Cửu Long

  • 2901 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trở ngại lớn nhất cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sống Cửu Long là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/187 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Biểu hiện của biến đổi khí hậu thể hiện rõ nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Giải thích: Đồng bằng sông Cửu Long có mùa khô kéo dài cùng với đó là tác động của biến động khí hậu càng làm tăng thêm sự sâu sắc của mùa khô và tăng thêm hiện tượng xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền.

Đáp án: B


Câu 3:

Nhân tố nào không là điều kiện tự nhiên thuận lợi để Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm lúa số một ở nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/187 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Giải thích: Ở vùng Đồng bằng sông Hồng có mùa khô sâu sắc, xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền nên vấn đề nước ngọt là quan trọng nhất để thao chua, rửa mặn,…

Đáp án: A


Câu 5:

Biện pháp nào không hợp lí khi sử dụng và cải tạo thiên nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/188 – 189 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

1 năm trước

Anh Minh

Bình luận


Bình luận