Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 6 (có đáp án): Đất nước nhiều đồi núi (Phần 1)

  • 14040 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 1:

Tỉ lệ của địa hình đồi núi và của địa hình đồng bằng so với diện tích toàn lãnh thổ của nước ta lần lượt là

Xem đáp án

Giải thích:  Mục 1 – ý a, SGK/29 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C.


Câu 2:

Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là

Xem đáp án

Đáp án B.

Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là đồi núi thấp, đồi núi thấp và đồng bằng chiếm 85% diện tích tự nhiên (đồng bằng chiếm khoảng 25% diện tích tự nhiên => đồi núi thấp chiếm khoảng 60% diện tích tự nhiên nước ta).


Câu 3:

Độ dốc (độ dốc thay bằng hướng nghiêng) chung của địa hình nước ta là

Xem đáp án

Giải thích:  Mục 1 – ý b, SGK/29 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D.


Câu 4:

Cấu trúc địa hình của nước ta gồm hai hướng chính là

Xem đáp án

Đáp án B.

Cấu trúc địa hình của nước ta gồm 2 hướng chính là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung. Hướng tây bắc – đông nam thể hiện rõ từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã; hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đông Bắc và khu vực Nam Trung Bộ (Trường Sơn Nam).


Câu 5:

Hướng tây bắc – đông nam của địa hình nước ta thể hiện rõ rệt trong các khu vực núi nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Các khu vực địa hình ở nước ta có hướng tây bắc – đông nam là khu vực tây Bắc và Trường Sơn Bắc. Còn khu vực địa hình Đông Bắc và Trường Sơn Nam có hương vòng cung.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Dien Lai

Thank ad nhiều

Bình luận


Bình luận