Trắc nghiệm Địa Lí vùng kinh tế có đáp án (mức độ nhận biết)

  • 15202 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4-5, xác định các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông

Xem đáp án

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4-5, các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông là: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh => Chọn đáp án C


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?

Xem đáp án

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa => Chọn đáp án B


Câu 3:

Với chiều dài 3260 km, bờ biển nước ta chạy dài từ

Xem đáp án

Với chiều dài 3260 km, bờ biển nước ta chạy dài từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên ( Kiên Giang) (Atlat trang 6-7)

=> Chọn đáp án C


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nm ở vùng kinh tế trọng diểm miền Trung?

Xem đáp án

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, trong các khu kinh tế ven biển đã cho, khu kinh tế ven biển không nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là Vân Đồn ( Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh – Vùng KTTĐ phía Bắc)

=> Chọn đáp án A


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết các khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc Nam Trung Bộ?

Xem đáp án

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các khu kinh tế ven biển thuộc Nam Trung Bộ là Dung Quất (Quảng Ngãi), Vân Phong (Khánh Hòa)

=> Chọn đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

3 tháng trước

Công Đỗ

L

3 tháng trước

Levanduc

Bình luận


Bình luận

Trọng hiệp Nguyen
20:25 - 20/07/2020

1-C

Trọng hiệp Nguyen
20:26 - 20/07/2020

2b