Trắc nghiệm Điện từ trường có đáp án (Vận dụng)

  • 1006 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Cho mạch LC dao động với chu kì T = 40 ms. Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn dây thuần cảm L biến thiên điều hoà với chu kì T’ có giá trị bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn dây thuần cảm L biến thiên điều hoà với chu kì T’ có giá trị bằng 12 chu kì của mạch LC

T'=T2=402=20ms


Câu 4:

Một mạch dao động điện từ gồm tụ C = 5 μF và cuộn thuần cảm L = 50 mH. Hiệu điện thế cực đại hai đầu tụ điện là 12 V. Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu cuộn dây là 8 V thì năng lượng từ trường trong mạch là

Xem đáp án

Đáp án B

Năng lượng điện từ của mạch là: E = Et + Eđ

→ Tại thời điểm u = 8V thì:

E = Eđ max  - Eđ=12C(U02u2)=12.5.106.(12282)=2.104J


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận