Trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng có đáp án (Thông hiểu)

  • 1186 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 4:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, nếu giữ nguyên bước sóng, giữ nguyên khoảng cách giữa hai khe S1S2; ­đồng thời tăng khoảng cách từ mặt phẳng chứa S1S2 đến màn lên 2 lần thì khoảng vân sẽ:

Xem đáp án

Đáp án B

Khi giữ nguyên khoảng cách giữa hai khe S1S2; đồng thời tăng khoảng cách từ mặt phẳng chứa S1S2 đến màn lên 2 lần ta có i'=λ.2Da=2i

Vậy khoảng vân tăng 2 lần


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận