Trắc nghiệm Luyện tập: Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic có đáp án (Thông hiểu)

  • 1668 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗn hợp hai anđehit là đồng đẳng kế tiếp thu dược 8,064lít CO2 (dktc) và 4,68g H2O. CTCT của 2 anđehit là:ó 1 liên kết đôi hoặc anđehit đa chức.

Xem đáp án

Đáp án C

nCO2= 0,36mol, nH2O = 0,26mol.

nCO2>nH2O suy ra X,Y là anđehit không no có 1 liên kết đôi hoặc anđehit đa chức.


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X thu được CO2H2O trong đó số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là a mol. Hãy xác định công thức của chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng của X.

Xem đáp án

Đáp án C

Vậy X có thể là anđehit đơn chức có 1 liên kết đôi trong mạch cacbon hoặc là anđehit 2 chức.


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn p mol anđehit X được q mol CO2 và t mol H2O. Biết p = q - t. Mặt khác 1 mol X tráng gương được 4 mol Ag. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit

Xem đáp án


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X tạo kết tủa đỏ gạch khi tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là

Xem đáp án

Đáp án D

nH2O = 0,0195 mol; nCO2 = 0,0195 mol

Vì X tạo kết tủa đỏ gạch khi tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng => X là anđehit no, mạch hở, đơn chức


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận