Trắc nghiệm Phenol có đáp án (Vận dụng)

  • 1743 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(1) Phenol tan nhiều trong nước lạnh.

(2) Phenol có tính axit nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Nguyên tử H ở nhóm OH ở phenol linh động hơn trong ancol.

(4) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.

(5) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án

(1) sai, vì phenol tan ít trong nước lạnh.

(2) đúng, vì tính axit của phenol rất yếu nên không làm đổi màu quỳ tím

(3) đúng, vì ảnh hưởng của vòng benzen nên H ở nhóm OH của phenol linh động hơn so với ancol

(4) đúng, do ảnh hưởng của nhóm OH lên vòng benzen

(5) đúng

Vậy số phát biểu đúng là 4.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận