Trắc nghiệm Silic và hợp chất của silic có đáp án (Thông hiểu)

  • 1933 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

A. Đúng SiO2+ 4HF  SiF4+ 2H2O ( phương trình này ứng dụng dùng để khác thủy tinh)

B. Sai: Si + 2Mg t° Mg2Si

C. Sai vì thành phần chính của thạch cao nung là CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O.

D. Sai Si + 2NaOH + H2O  Na2SiO3 + 2H2

 


Câu 2:

Silic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Si phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Người ta có thể điều chế Si bằng cách

Xem đáp án

Đáp án D

A. Cách điều chế Si trong công nghiệp: SiO2+ 2CSi + 2CO đúng

B. Cách điều chế Si trong PTN: 2Mg + SiO22MgO + Si đúng

C. Si không tồn tại dạng đơn chất => không có quặng silic đơn chất trong tự nhiên => loại


Câu 5:

Tại sao silic tinh thể được sử dụng để làm các chất bán dẫn trong các thiết bị điện tử, pin mặt trời?

Xem đáp án

Đáp án D

Silic tinh thể có tính bán dẫn: ở nhiệt độ thường dẫn điện thấp, nhưng khi tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện tăng lên nên được sử dụng rộng rãi để làm các chất bán dẫn trong các thiết bị điện tử, pin mặt trời


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận