Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 35 (có đáp án): Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

  • 1542 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Môi trường sống của sinh vật gồm có:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Môi trường sống của sinh vật gồm có đất-nước-trên cạn-sinh vật


Câu 3:

Sự khác nhau chủ yếu giữa môi trường nước và môi trường cạn là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Nồng độ ôxi ở môi trường cạn là 21% cao hơn ở môi trường nước. Trường hợp bình thường, lượng oxy hòa tan bão hòa có trong nước ngọt chỉ tương đương với 1/20 hàm lượng khí oxy có trong không khí, trong nước mặn chiếm tỉ lệ càng ít


Câu 4:

Điểm khác nhau giữa môi trường nước và môi trường cạn nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Nồng độ ôxi ở môi trường cạn là 21% cao hơn ở môi trường nước. Trường hợp bình thường, lượng oxy hòa tan bão hòa có trong nước ngọt chỉ tương đương với 1/20 hàm lượng khí oxy có trong không khí, trong nước mặn chiếm tỉ lệ càng ít


Câu 5:

Loài vi khuẩn Rhizobium sống cộng sinh với cây họ Đậu để đảm bảo cung cấp môi trường kị khí cho việc cố định nito, chúng có môi trường sống là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Vi khuẩn này sống cộng sinh trong cây họ Đậu, chúng có môi trường sống là sinh vật


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận