Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 43 (có đáp án): Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

  • 2186 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lưới thức ăn gồm?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự hình thành chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây được gọi là sinh vật sản xuất?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Có những dạng tháp sinh thái nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hoàng Văn Việt

2 năm trước

Yến Nhi

Bình luận


Bình luận