Trắc nghiệm Thực hành: Phân tích định tính nguyên tố metan cực hay có đáp án

  • 2070 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để phân tích định hình các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ

 

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án B

A, D sai vì thí nghiệm trên dùng để xác định định tính C và H trong hợp chất hữu cơ.

C sai vì bông trộn CuSO4 khan có tác dụng xác định H có trong hợp chất cần nghiên cứu


Câu 2:

Cho vào ống nghiệm khô khoảng  4 đến 5 gam hỗn hợp bột mịn đã được trộn đều gồm natri axetat khan và vôi tôi xút theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Đun nóng phần đáy ống nghiệm bằng đèn cồn. Dẫn khí sinh ra lần lượt vào các ống nghiệm đựng: dung dịch brom, dung dịch thuốc tím. Hiện tượng quan sát được ở ống nghiệm đựng dung dịch brom và dung dịch thuốc tím là

Xem đáp án

Đáp án D

 CH3COONa +NaOH CaO, t°CH4+Na2CO3

 Khí sinh ra là metan, do vậy dung dịch brom và dung dịch thuốc tím đều không nhạt màu


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận