Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 (có đáp án): Tập hợp, phần tử của tập hợp

  • 3127 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Cách viết đúng là A={0;1;2;3}.


Câu 3:

Cho B = {2;3;4;5}. Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta thấy 6 không là phần tử của tập hợp B nên 6 không thuộc B.

Do đó D sai


Câu 4:

Cho M = {3,a,b,c}. Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta thấy a là phần tử của tập hợp M nên a thuộc M. Do đó B sai


Câu 5:

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 là A={6,7,8,9}.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hoàng Yumiko

Amazing good job
V

7 tháng trước

Võ Thị Á My

làm rất dễ hiểu

4 tháng trước

Hien Idol

hay lắm,very good

Bình luận


Bình luận

김지원
07:45 - 30/11/2020

hay quá

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
20:19 - 06/01/2021

hay qua

Tuyêt Tran
20:51 - 09/01/2021

???????

Hà Vũ
21:21 - 13/03/2021

:)

Gurishi Agaka
18:59 - 05/07/2021

easy or amazing good joob