Trắc nghiệm Toán 6 Bài 10 (có đáp án): Nhân hai số nguyên và tính chất

  • 1796 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính ( - 125).8 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

(−125).8=−(125.8)=−1000


Câu 2:

Kết quả của phép tính ( - 25).16 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

(−25).16=−(25.16)=−400


Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Đáp án A: (−5).25=−125nên A đúng.

Đáp án B: 6.(−15)=−90nên B đúng.

Đáp án C: 125.(−20)=−2500≠−250nên C sai.

Đáp án D: 225.(−18)=−4050nên D đúng.


Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án A: (−6).20=−120nên A đúng.

Đáp án B: 14.(−5)=−70nên B sai.

Đáp án C: (−35).8=−280nên C đúng.

Đáp án D: 25.(−20)=−500nên D đúng.


Câu 5:

Tính ( - 42).( - 5) được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận