Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Tập hợp các số tự nhiên

  • 831 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập hợp số tự nhiên được kí hiệu là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Tập hợp số tự nhiên kí hiệu là N.


Câu 2:

Tập hợp số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Tập hợp số tự nhiên khác 0 kí hiệu là N*


Câu 3:

Số tự nhiên liền sau số 2018 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Số tự nhiên liền sau số 2018 là số 2018+1=2019


Câu 4:

Số tự nhiên liền sau số 10020 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Số tự nhiên liền sau số 10020 là 10020+1=10021


Câu 5:

Số tự nhiên nhỏ nhất là số

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Tập hợp số tự nhiên N={0;1;2;3;...}

Nên số tự nhiên nhỏ nhất là số 0.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

tom

bai cua thay co rat la hay
H

4 tháng trước

Hà Vũ

Bình luận


Bình luận