Trắc nghiệm Toán 6 Bài 7 (có đáp án): Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số

  • 3277 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ nên A đúng, C sai

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ nên B sai, D sai


Câu 3:

Viết gọn tích 4.4.4.4.4 dưới dạng lũy thừa ta được

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có 4.4.4.4.4=45


Câu 4:

Viết gọn tích 11.11.11.11 dưới dạng lũy thừa ta được

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có 11.11.11.11=114


Câu 5:

Tích 10.10.10.100 được viết dưới dạng lũy thừa gọn nhất là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có 10.10.10.100=10.10.10.10.10 =105


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

IDK

Bình luận


Bình luận

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
14:03 - 29/01/2021

1d 2a 3a 4a 5a

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
14:04 - 29/01/2021

6a