Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 7. Bài tập cuối chương 8 có đáp án

  • 187 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

Xem đáp án

Trả lời:

Có 1 và chỉ 1 đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt cho trước. Vậy có duy nhất 1 đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho hình vẽ. Em hãy chọn đáp án đúng.

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Quan sát hình vẽ ta thấy điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho điểm M nằm giữa điểm N và P như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Nhận xét:

+ Đáp án A: Hai tia NM và MP là hai tia không chung gốc nên loại đáp án A.

+ Đáp án B: Hai tia MP và NP là hai tia không chung gốc nên loại đáp án B.

+ Đáp án C: thấy hai tia PN và PM là hai tia cùng chung gốc P và tạo thành nửa đường thẳng nên hai tia PN và PM là hai tia trùng nhau, do đó chọn đáp án C.

+ Đáp án D: Hai tia MN và MP là hai tia chung gốc nhưng tạo thành một đường thẳng nên hai tia MN và MP là hai tia đối nhau, do đó loại đáp án D.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hình vẽ:

Media VietJack

Hình vẽ trên có bao nhiêu tia chung gốc B:

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Hình vẽ trên có các tia chung gốc B là: BA, Bx, By, BC và BD. Vậy có tất cả 5 tia chung gốc B.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hình vẽ sau. Chọn câu đúng.

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Ta thấy hai đường thẳng xy và ab cắt nhau tại M nên đáp án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận