Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ có đáp án

  • 2338 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là ℚ.


Câu 2:

Số hữu tỉ được viết dưới dạng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}\) với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0.


Câu 3:

Số không phải số hữu tỉ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số hữu tỉ được viết dưới dạng \(\frac{a}{b}\) với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0. Nên \(\frac{{ - 1}}{2}\) là số hữu tỉ.

Các số \(3\frac{5}{8}\); 1,5 cũng là số hữu tỉ vì đều viết được dưới dạng \[\frac{a}{b}\] với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0;

\(3\frac{5}{8}\) = \(\frac{{29}}{8}\); 1,5 = \(\frac{3}{2}\).

\(\frac{3}{0}\) không là số hữu tỉ vì có mẫu số bằng 0.


Câu 4:

Các điểm B, C lần lượt biểu diễn những số hữu tỉ nào?

Các điểm B, C lần lượt biểu diễn những số hữu tỉ nào?A. \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}{2}\); (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đoạn thẳng từ điểm O đến 1 được chia thành 6 phần bằng nhau.

Đoạn thẳng OB chiếm 2 phần; B nằm trước O nên biểu diễn số hữu tỉ âm.

Vậy điểm B biểu diễn số hữu tỉ là \(\frac{{ - 2}}{6} = \frac{{ - 1}}{3}\).

Đoạn thẳng OC chiếm 3 phần; C nằm sau O nên biểu diễn số hữu tỉ dương.

Vậy điểm C biểu diễn số hữu tỉ là \(\frac{3}{6} = \frac{1}{2}\).


Câu 5:

Số đối của số hữu tỉ \(\frac{7}{2}\) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số đối của số hữu tỉ \(\frac{7}{2}\) là \( - \frac{7}{2}\).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3.5

Đánh giá trung bình

33%

33%

0%

33%

0%

Nhận xét

K

8 tháng trước

Kem Anh

cute
H

6 tháng trước

Hưng Vũ Thành

hungw

5 tháng trước

Pé Chauz

Bình luận


Bình luận

김한나
20:43 - 22/06/2022

câu 2 A đúng mà ạ?

Trần Duy Quang
19:37 - 08/09/2022

ảo vờ lêu

Ảnh đính kèm

nam le tien
21:43 - 20/09/2022

như cặc

Minh Hoàng Nguyễn
20:48 - 25/10/2022

câu 4 đáp án B à???

F0 ko Chừa một ai
17:40 - 05/11/2022

rồi bao nhiêu điểm

Chaeyoung Park
22:53 - 20/12/2022

câu 2A đúng mà

🖤╰‿╯Y͟U͓̽ᑎᴀŚєί๖ۣۜi🐰亗
17:36 - 11/01/2023

Câu 1: Đáp án là A