Dạng 1: Kiểm tra xem đâu là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên đối với các hiện tượng, sự kiện xảy ra

  • 204 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Biến cố “Một tháng có 30 ngày” là biến cố

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

“Một tháng có 30 ngày” là biến cố ngẫu nhiên vì một tháng có thể có 28; 29; 30 hoặc 31 ngày.

Chẳng hạn, tháng 4 có 30 ngày nhưng tháng 1 có 31 ngày.


Câu 2:

Tung một con xúc xắc. Biến cố “Xúc xắc xuất hiện mặt 9 chấm” là biến cố

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một con xúc xắc có 6 mặt được đánh số từ 1 đến 6. Do đó xúc xắc xuất hiện mặt 9 chấm là điều không bao giờ xảy ra.

Vì vậy biến cố “Xúc xắc xuất hiện mặt 9 chấm” là biến cố là biến cố không thể.


Câu 3:

Trong các sự kiện, hiện tượng sau, đâu là biến cố chắc chắn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biến cố A là biến cố là biến cố không thể vì Trái đất quay quanh Mặt trời.

Biến cố B là biến cố ngẫu nhiên vì ta không thể chắc chắn khi gieo đồng xu sẽ ra mặt sấp hay ngửa.

Biến cố C là biến cố ngẫu nhiên vì ta không thể chắc chắn năm tới nước ta sẽ có bao nhiêu cơn bão.

Biến cố D là biến cố chắc chắn vì Mặt trời luôn lặn ở phía Tây.


Câu 4:

Trong các sự kiện, hiện tượng sau, đâu là biến cố không thể?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì ta không thể chắc chắn tuần sau trời sẽ rét hay không.

Biến cố B là biến cố ngẫu nhiên vì ta không thể chắc chắn mùa World Cup tiếp theo đội nào sẽ vô địch.

Biến cố C là biến cố không thể vì gieo 1 con xúc xắc, số chấm nhiều nhất đạt được là 6 chấm nên tổng số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc nhiều nhất đạt được là 12 chấm. Do đó không thể là 20 chấm.

Biến cố D là biến cố ngẫu nhiên vì ta không thể chắc chắn năm tới lượng mưa tại Hưng Yên sẽ là bao nhiêu.


Câu 5:

An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong một túi đựng 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ có cùng kích thước. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biến cố A, B là biến cố ngẫu nhiên vì nó có thể xảy ra hoặc không xảy ra.

Chẳng hạn, nếu An lấy được viên bi xanh thì biến cố A xảy ra, biến cố B không xảy ra, ngược lại nếu An lấy được viên bi đỏ thì biến cố B xảy ra, biến cố A không xảy ra.

Biến cố C là biến cố chắc chắn vì trong túi chỉ có viên bi xanh và viên bi đỏ nên viên bi An lấy ra có thể màu xanh hoặc màu đỏ.

Biến cố D là biến cố không thể vì trong túi không có viên bi nào màu vàng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận