Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế có đáp án

  • 861 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Với các biểu thức không có dấu ngoặc, ta thực hiện theo thứ tự:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Với các biểu thức không có dấu ngoặc, ta thực hiện theo thứ tự:

Lũy thừa ⇒ Nhân và chia ⇒ Cộng và trừ.


Câu 2:

Với các biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia ta thực hiện các phép tính theo thứ tự

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Với các biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.


Câu 3:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “–” và dấu “–” đổi thành dấu “+”.


Câu 4:

Tìm x, biết: \(x + 0,25 = - \frac{2}{3}\)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\(x + 0,25 = - \frac{2}{3}\)

\(x = - \frac{2}{3} - 0,25\)

\(x = - \frac{2}{3} - \frac{1}{4}\)

\(x = - \frac{8}{{12}} - \frac{3}{{12}}\)

\(x = - \frac{{11}}{{12}}\). Vậy \(x = - \frac{{11}}{{12}}\)


Câu 5:

Tìm x, biết: \(x - \left( { - \frac{2}{5}} \right) = \frac{5}{2}\)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

\(x - \left( { - \frac{2}{5}} \right) = \frac{5}{2}\)

\(x = \frac{5}{2} + \left( { - \frac{2}{5}} \right)\)

\(x = \frac{5}{2} - \frac{2}{5}\)

\(x = \frac{{25}}{{10}} - \frac{4}{{10}}\)

\(x = \frac{{21}}{{10}}\). Vậy \(x = \frac{{21}}{{10}}\)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 tháng trước

Kiên Quang

bài rất hay

Bình luận


Bình luận

Trần Duy Quang
19:24 - 08/09/2022

ok ae

Ảnh đính kèm

Trần Duy Quang
19:34 - 08/09/2022

bài như lol

Trần Duy Quang
09:28 - 11/09/2022

câu 11 nói lặng là j z tr

Nguyễn Sói
20:24 - 01/11/2022

đúng hết nè:)