Trắc nghiệm Toán 7 Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc có đáp án

  • 1302 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng. Tính chất của hai góc kề bù là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án A là định nghĩa về hai góc kề bù.

Tính chất của hai góc kề bù: hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180o.


Câu 2:

Chọn đáp án sai. Hai góc đối đỉnh là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hai góc có tổng số đo bằng 180o là hai góc bù nhau.


Câu 3:

Trong các hình dưới đây hình nào chứa 2 góc kề bù.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình C chứa hai góc kề bù do hai góc đó kề nhau và tổng số đo 2 góc đó bằng 180o.


Câu 4:

Tìm số đo x:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có góc aOb và góc bOc là hai góc kề bù nên \[\widehat {aOb} + \widehat {bOc} = 180^\circ \].

Suy ra \[x = \widehat {aOb} = 180^\circ - \widehat {bOc} = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ \].

Vậy x = 50o.


Câu 5:

Hai góc đối đỉnh thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận