Trắc nghiệm Toán 7 Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết có đáp án

  • 1069 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho tia Ot nằm trong góc mOn, \[\widehat {mOt} = \widehat {tOn}\] thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ot là tia nằm trong góc mOn và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc \[\widehat {mOt} = \widehat {tOn}\] nên Ot là tia phân giác của góc mOn.

Do đó chọn đáp án A.


Câu 2:

Nếu đường thẳng z cắt hai đường thẳng x, y và x // y thì ta có :

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

Hai góc đồng vị bằng nhau;

Hai góc so le trong bằng nhau.


Câu 3:

Cho hình vẽ dưới đây:

 Cho hình vẽ dưới đây: góc H1 và góc I1 là hai góc: (ảnh 1)

\[\widehat {{H_1}}\] và \[\widehat {{I_1}}\] là hai góc:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\[\widehat {{H_1}}\] và \[\widehat {{I_1}}\] là hai góc đồng vị.


Câu 4:

Tính số đo của góc aOb. Biết \[\widehat {zOb} = 48^\circ \], Oz là tia phân giác của góc aOb.

 Tính số đo của góc aOb. Biết góc zOb = 48 độ, Oz là tia phân giác của góc aOb.  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: \[\widehat {aOz} = \widehat {zOb} = 48^\circ \] (vì Oz là tia phân giác góc xOy)

Suy ra \[\widehat {aOb} = \widehat {aOz} + \widehat {zOb} = 48^\circ + 48^\circ = 96^\circ \].

Vậy \[\widehat {aOb} = 96^\circ \].


Câu 5:

Thế nào là tia phân giác của một góc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Huê Nguyên

Bình luận


Bình luận