Trắc nghiệm Toán 7 Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết có đáp án

  • 641 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho tia Ot nằm trong góc mOn, \[\widehat {mOt} = \widehat {tOn}\] thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ot là tia nằm trong góc mOn và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc \[\widehat {mOt} = \widehat {tOn}\] nên Ot là tia phân giác của góc mOn.

Do đó chọn đáp án A.


Câu 2:

Nếu đường thẳng z cắt hai đường thẳng x, y và x // y thì ta có :

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

Hai góc đồng vị bằng nhau;

Hai góc so le trong bằng nhau.


Câu 3:

Cho hình vẽ dưới đây:

 Cho hình vẽ dưới đây: góc H1 và góc I1 là hai góc: (ảnh 1)

\[\widehat {{H_1}}\] và \[\widehat {{I_1}}\] là hai góc:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\[\widehat {{H_1}}\] và \[\widehat {{I_1}}\] là hai góc đồng vị.


Câu 4:

Tính số đo của góc aOb. Biết \[\widehat {zOb} = 48^\circ \], Oz là tia phân giác của góc aOb.

 Tính số đo của góc aOb. Biết góc zOb = 48 độ, Oz là tia phân giác của góc aOb.  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: \[\widehat {aOz} = \widehat {zOb} = 48^\circ \] (vì Oz là tia phân giác góc xOy)

Suy ra \[\widehat {aOb} = \widehat {aOz} + \widehat {zOb} = 48^\circ + 48^\circ = 96^\circ \].

Vậy \[\widehat {aOb} = 96^\circ \].


Câu 5:

Thế nào là tia phân giác của một góc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

4 tháng trước

Huê Nguyên

Bình luận


Bình luận