Câu hỏi:

12/05/2021 553

Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên sau:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa vào bảng biến thiên nhận thấy:

fx2,xRf0=2 nên GTLN của hàm số bằng 2.

+ fx1,xR và limxfx=1 nên không tồn tại x0R sao cho fx0=1 do đó hàm số không có GTNN.

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2021 4,170

Câu 2:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án » 12/05/2021 1,329

Câu 3:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như hình vẽ, chọn kết luận đúng:

Xem đáp án » 12/05/2021 703

Câu 4:

Kí hiệu a, A lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y=x2+x+4x+1 trên đoạn 0;2. Giá trị của a+A bằng:

Xem đáp án » 13/05/2021 625

Câu 5:

Cho hàm số f (x) xác định và liên tục trên R, có limx+f(x)=+;limxf(x)=, khi đó:

Xem đáp án » 12/05/2021 445

Câu 6:

Cho hàm số y=fx liên tục trên 1;3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=fx trên đoạn 1;3. Tính M – m.

Xem đáp án » 12/05/2021 434

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK