Câu hỏi:

12/05/2021 1,330

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A: hàm số đạt cực đại tại x = 0 và y = 3 là giá trị cực đại của hàm số nên A sai.

Đáp án B: GTNN và giá trị cực tiểu của hàm số là y = 0 nên B đúng và C sai.

Đáp án D: hàm số không có GTLN vì  limx±y=+

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2021 4,170

Câu 2:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như hình vẽ, chọn kết luận đúng:

Xem đáp án » 12/05/2021 703

Câu 3:

Kí hiệu a, A lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y=x2+x+4x+1 trên đoạn 0;2. Giá trị của a+A bằng:

Xem đáp án » 13/05/2021 625

Câu 4:

Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên sau:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2021 553

Câu 5:

Cho hàm số f (x) xác định và liên tục trên R, có limx+f(x)=+;limxf(x)=, khi đó:

Xem đáp án » 12/05/2021 445

Câu 6:

Cho hàm số y=fx liên tục trên 1;3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=fx trên đoạn 1;3. Tính M – m.

Xem đáp án » 12/05/2021 434

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK