Câu hỏi:

18/05/2021 1,132

Đồ thị nào sau đây có 3 đường tiệm cận?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đồ thị hàm số y=1x21 có 3 đường tiệm cận là  x=1,x=1,y=0

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số nào dưới đây nằm trên đường thẳng d:y=x?

Xem đáp án » 18/05/2021 1,556

Câu 2:

Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 đường tiệm cận?

Xem đáp án » 18/05/2021 1,257

Câu 3:

Trong các hàm số sau, đồ thị hàm số nào không có đường tiệm cận.

Xem đáp án » 18/05/2021 1,192

Câu 4:

Đồ thị hàm số y=xx21 có bao nhiêu đường tiệm cận ngang:

Xem đáp án » 18/05/2021 531

Câu 5:

Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=x23x4x216 là:

Xem đáp án » 18/05/2021 495

Câu 6:

Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số y=fx=x43x2+5x2 là:

Xem đáp án » 18/05/2021 474

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK