Câu hỏi:

05/06/2021 427

Cho hàm bậc bốn y = f(x). Hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình bên. Số điểm cực đại của hàm số fx2+2x+2 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Quan sát đồ thị hàm số y=f'(x) ta thấy f'x=0x=1x=1x=3

Đặt gx=fx2+2x+2

g'x=x+1x2+2x+2f'x2+2x+2

g'x=0x+1=0f'x2+2x+2x=1x2+2x+2=1(vn)x2+2x+2=1(1)x2+2x+2=3(2)

1x2+2x+2=1x2+2x+1=0x+12=0x=12x2+2x+2=9x=1±22

Nghiệm của phương trình (1) là nghiệm bội 2 nên không là cực trị của hàm số y=g(x)=fx2+2x+2

Lập BBT của hàm số y = g(x):

Dựa vào BBT ta thấy hàm số y=g(x) đạt cực đại tại x = - 1

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số điểm cực trị của hàm số y=x23x+2 là:

Xem đáp án » 05/06/2021 5,279

Câu 2:

Số điểm cực đại của hàm số y=x1x2x3...x100 bằng:

Xem đáp án » 05/06/2021 3,607

Câu 3:

Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị như hình vẽ

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y=fx+m có ba điểm cực trị

Xem đáp án » 05/06/2021 2,351

Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên:

Trên đoạn 3;3, hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?

Xem đáp án » 05/06/2021 1,151

Câu 5:

Khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y=x33x2+2 đến trục tung bằng:

Xem đáp án » 05/06/2021 928

Câu 6:

Cho hàm số bậc hai y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên, một hàm số g (x) xác định theo f (x) có đạo hàm g'x=fx+m. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số g (x) không có cực trị.

Xem đáp án » 05/06/2021 749

Câu 7:

Cho hàm số y=fx. Hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số y=fx21 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án » 05/06/2021 657

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK