Câu hỏi:

23/12/2019 18,145

Đồ thị của hàm số y=x4-2x2-1 là đồ thị nào trong các đồ thị sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A.

Hàm số qua 0; -1 do đó loại B, C. Do a>0 nên đồ thị hướng lên suy ra đáp án A.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm số y=x-2x-1 có đồ thị là hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 19/12/2019 18,366

Câu 2:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án » 19/12/2019 15,722

Câu 3:

Cho đồ thị hàm số y = f (x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 20/12/2019 15,185

Câu 4:

Bảng biến thiên trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án » 19/12/2019 9,612

Câu 5:

Hàm số y=3x+2x-1 có bảng biến thiên nào dưới đây. Chọn đáp án đúng?

Xem đáp án » 19/12/2019 7,623

Câu 6:

Hàm số y=2+2x2+x có đồ thị là hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 19/12/2019 7,528

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK