30 Đề luyện thi thpt quốc gia môn GDCD (Đề 1)

  • 17558 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

"Quy định về người có quyền cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân" thuộc vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Theo SGK Giáo dục công dân 12, nội dung quyền bầu cử, ứng cử quy định về người có quyền cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân.


Câu 2:

Chủ thể nào dưới đây có quyền khiếu nại?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo SGK Giáo dục công dân 12, người khiếu nại là cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại. Cá nhân được hiểu là công dân nói chung và cán bộ, công chức nói riêng. Tổ chức có quyền khiếu nại gồm: cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân. Vậy câu trả lời đầy đủ nhất cho câu hỏi này là cá nhân, tổ chức.


Câu 3:

Đâu không phải nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Được học tập bất cứ ngành nghề gì mình thích là nội dung quyền học tập của công dân. Những nội dung còn lại thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.


Câu 4:

Quyền bầu cử là quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Quyền bầu cử của công dân là quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị.


Câu 5:

Ở phạm vi cơ sở, trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Bằng cơ chế "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", nhân dân được thông tin đầy đủ về chính sách, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó bàn bạc và trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở phạm vi cơ sở nơi họ sinh sống.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2

1 tháng trước

27.Trần Thị Tâm

Bình luận


Bình luận

Nguyen Minh Phuong
16:22 - 20/06/2021

Câu 22: Đáp án là C

Khanh Hung
22:11 - 06/01/2022

ngu ngu như như con con bò bò