440 Bài tập Hệ Sinh Thái (Sinh học 12) cực hay có lời giải (P1)

  • 6079 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi nói về vấn đề quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Mối quan hệ nào sau đây không mang tính chất thường xuyên và bắt buộc?

Xem đáp án

Mối quan hệ giữa cây phong lan và cây gỗ là hội sinh không mang tính bắt buộc.

A, C là cộng sinh; D là ký sinh

Chọn B


Câu 4:

Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là

Xem đáp án

Đáp án A

Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận