Bài tập ancol- phenol cực hay có đáp án (phần 1)

  • 5228 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Số đồng phân ancol có thể có và số đồng phân ancol bậc 1 của C5H11OH là:

Xem đáp án

Đáp án C.

8 đồng phân ancol trong đó có 4 đồng phân ancol bậc 1.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận