Bài tập ancol- phenol cực hay có đáp án (phần 6)

  • 3250 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 3:

Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không làm mất màu dung dịch Br2?

Xem đáp án

Đáp án A

Có 5 đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không làm mất màu dung dịch Br2


Câu 5:

Khi cho 2,2-đimetylpropanol tác dụng với HCl thu được sản phẩm chính là chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

1-clo-2,2-đimetylpropan


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận