Bài tập CACBON - SILIC cực hay có đáp án (P1)

  • 4195 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Trong nhóm IVA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, nhận định nào sau đây sai

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Kim cương và than chì là các dạng:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chọn câu trả lời đúng, trong phản ứng hoá học cacbon

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào sai?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận