Dạng 1: Nhận biết điểm thuộc đường thẳng và đường thẳng đi qua điểm có đáp án

  • 964 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

b) Những đường thẳng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Xem đáp án

a) Ba đường thẳng m, n, p đi qua điểm B: Bn;​ ​​​​​​ Bm;Bp.

Hai đường thẳng m và q đi qua điểm C: Cm;  Cq.


Câu 3:

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Xem đáp án

c) Điểm D nằm trên đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m, n, p: Dq; Dn;​ Dm;Dp.​​​​​​ 


Câu 5:

b) Đường thẳng b không đi qua điểm A.

Xem đáp án

b) Đường thẳng b là đường thẳng được đánh số (3);


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận