Bài tập chuyên đề Toán 6 Hình bình hành có đáp án

  • 863 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Các tứ giác ở hình vẽ bên dưới có là hình bình hành không? Vì sao?
Media VietJack

Xem đáp án

Lời giải

Cả ba tứ giác là hình bình hành

- Tứ giác ABCD là hình bình hành vì có AB // CD và AB = CD = 3 (dấu hiệu nhận biết 3)

- Tứ giác EFGH là hình bình hành vì có EH // FG và EH = FH = 3 (dấu hiệu nhận biết 3)

- Tứ giác MNPQ là hình bình hành vì có MN = PQ và MQ = NP (dấu hiệu nhận biết 2)

Chú ý:

- Với các tứ giác ABCD, EFGH còn có thể nhận biết là hình bình hành bằng dấu hiệu nhận biết 2.

- Với tứ giác MNPQ còn có thể nhận biết là hình bình hành bằng dấu hiệu nhận biết 5.


Câu 2:

Vẽ hình bình hành \[ABCD\]\[AB = 6cm\],\[BC = 4cm\].

Xem đáp án

Lời giải

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng \[AB = 6cm\] Media VietJack
Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho \[BC = 4cm\]  Media VietJack
Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.
Media VietJack

Câu 3:

Cho trước hai đoạn thẳng AB và CD như hình vẽ. Vẽ hình bình hành ABCD nhận AB và CD làm cạnh.
Media VietJack

Xem đáp án

Lời giải

Bước 1.

- Vẽ một phần đường tròn tâm B bán kính AC.

- Vẽ một phần đường tròn tâm C bán kính AB.

Hai đườngtròn này cắt nhau tại D.

Bước 2. Nối D với B, D với C, ta được hình bình hành ABCD.

Media VietJack


Câu 4:

Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng \[5cm\], một cạnh bằng \[3cm\].

Xem đáp án

Lời giải

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng \[AB = 5cm\]
Media VietJack

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua \(B\). Trên đường thẳng đó lấy điểm \(C\) sao cho \[BC = 3cm\]

Media VietJack

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua \(A\) và song song với \(BC\), đường thẳng qua \(C\) và song song với \(AB\). Hai đường thẳng này cắt nhau tại \(D\), ta được hình bình hành \[ABCD\].

 Media VietJack


Câu 5:

Cho hình bình hành có cạnh đáy là bằng \[15{\rm{ cm}}\]và cạnh bên bằng \[{\rm{7 cm}}\]và có chiều cao là \[5{\rm{ cm}}\]. Hãy tính chu vi và diện tích hình bình hành đó.
Media VietJack

Xem đáp án

Lời giải

Chu vi của hình bình hành là: \[C = 2.(15 + 7) = 44{\rm{ }}(cm)\]

Diện tích hình bình hành là: \[S = 15.5 = 75{\rm{ (c}}{{\rm{m}}^2})\]


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận