Bài tập Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol có giải chi tiết (mức độ thông hiểu)

  • 3459 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt 2 chất lỏng ancol và phenol

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

C4H9OH có bao nhiêu đồng phân ancol

Xem đáp án

Đáp án B

C1 – C2 – C – C

C34C(CH3) – C

(1,2,3,4 là vị trí gắn nhóm OH vào cacbon)


Câu 4:

Tên theo danh pháp thay thế của chất: CH3- CH=CH-CH2OH là

Xem đáp án

Đáp án A

Tên theo danh pháp thay thế của chất: CH3- CH=CH-CH2OH là but-2-en- 1- ol


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hai Vũ

1

Bình luận


Bình luận