Bài tập: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số chọn lọc, có đáp án

  • 4197 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng

Xem đáp án


Câu 2:

Viết gọn tích 4.4.4.4.4 dưới dạng lũy thừa ta được

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 4.4.4.4.4 = 45


Câu 3:

Tích 10.10.10.100 được viết dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 10.10.10.100 = 10.10.10.10.10 = 105


Câu 4:

Tính giá trị của lũy thừa 26 ta được?

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: 26 = 2.2.2.2.2.2 = 16.4 = 64


Câu 5:

Viết tích a4.a6 dưới dạng một lũy thừa ta được

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:a4.a6=a4+6=a10


4

Đánh giá trung bình

33%

33%

33%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Thuận Bùi

N

2 năm trước

Nguyễn Đức Nhẫn

t

1 năm trước

trần thị thi

Bình luận


Bình luận

Tran Nguyen Thanh Truc
16:15 - 16/09/2020

??‍???‍⚕️??????‍???‍???‍???‍♂️??‍♀️??‍♂️??‍♂️??‍♂️??‍♂️??‍♂️??‍♀️?‍♀️??‍♂️

Chế Thị Hồng Duyên
21:03 - 26/09/2022

vai noi

Chế Thị Hồng Duyên
21:03 - 26/09/2022

vai noi

Chế Thị Hồng Duyên
21:04 - 26/09/2022

khó vãi nồi