Bài tập: Phép nhân phân số chọn lọc, có đáp án

  • 2167 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính 58.-34

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 2:

Tính 112.8-9

Xem đáp án

Đáp án là A
Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 3:

Kết quả phép tính -2.38 là

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có:Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án là C

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án


Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án là D

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

CT nguyễn lê
20:28 - 26/06/2021

vd: Câu 1: Đáp án là A