Bài tập Sự điện li có lời giải chi tiết(p2)

  • 8685 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch KOH đã dùng là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Thêm 240ml dung dịch NaOH 1M vào một cốc thu tinh đựng 100ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,08 mol chất kết tủa. Thêm tiếp 100ml dung dịch NaOH 1M vào cốc, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,06 mol chất kết tủa. Tính x.

Xem đáp án

Đáp án B

Thứ tự các phản ứng có thể xảy ra

Có thể coi bài toán cho giải thiết với hai lần thí nghiệm, trong đó:

+ Thí nghiệm 1 cho 240ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 100ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/lít thu được 0,08 mol kết tủa.

+ Thí nghiệm 2 cho 340ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 100ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/lít thu được 0,06 mol kết tủa.

Khi đó bài toán dễ dàng được nhận dạng như dạng toán đã trình bày ớ phần Kiến thức và phương pháp giải.

 

nên có hai trường hợp xảy ra:

+) Trường hợp 1: Cả hai thí nghiệm đều có sự hòa tan một phần kết tủa

Có thể biểu diễn lượng kết tủa của hai thí nghiệm trong trường hợp này thông qua đồ thị sau:


+) Trường hợp 2: Thí nghiệm 1 chưa có sự hòa tan kết túa và thi nghiệm 2 có sự hòa tan kết tủa.

Có thế biểu diễn lượng kết tủa của hai thí nghiệm trong trường hợp này thông qua đồ thị sau:

image14

Chú ý: Lời giải có thêm phần đồ thị giúp các bạn dễ hiểu, tuy nhiên trong quá trình làm bài các bạn không cần vẽ đồ thị để tiết kiệm thời gian.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận