Bài tập: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên chọn lọc, có đáp án

  • 2051 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án là D

    • Điểm 2 nằm bên trái điểm 3 nên 2 < 3. Do đó A sai.

    • Điểm 3 nằm bên phải điểm -2 nên 3 > -2. Do đó B sai.

    • Điểm 0 nằm bên phải điểm -3 nên 0 > -3. Do đó C sai.

    • Điểm -4 nằm bên trái điểm -3 nên -4 < -3. Do đó D đúng.


Câu 2:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án là D

     • Điểm -5 nằm bên trái điểm -2 nên -5 < -2. Do đó A đúng.

    • Điểm 0 nằm bên trái điểm 4 nên 0 < 4. Do đó B đúng.

    • Điểm 0 nằm bên phải điểm -1 nên 0 > -1. Do đó C đúng.

    • Điểm -5 nằm bên phải điểm -6 nên -5 > -6. Do đó D sai.


Câu 3:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Vì Trắc nghiệm: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết nên đáp án C. |a| = a nếu a ≥ 0 là đáp án đúng.


Câu 4:

Tìm |-3|

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có số đối của -3 là 3 nên |-3| = -(-3) = 3.


Câu 5:

Giá trị tuyệt đối của số 6 là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có vì 6 > 0 nên |6| = 6


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Cuong Vu manh
09:27 - 13/12/2020

ủa sao câu 15 số liền trước của 11 là 12 ?????