Bài tập Toán 7: Tính chất tia phân giác của một góc

  • 738 lượt xem

  • 14 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho xOy^ khác 180°. Trên tia phân giác Ot của xOy^ lấy điểm M bất kì. Chứng minh điểm M cách đều Ox và Oy.

Xem đáp án »

Hạ ME, MF lần lượt vuông góc với Ox,Oy (E thuộc Ox, F thuộc Oy). Chứng

minh được OME = MF (ch-gn) => ME = MF. Vậy M cách đều hai cạnh Ox, Oy.


Câu 4:

Cho tam giác ABC. Hai tia phân giác của góc ngoài tại đỉnh B và đỉnh C cắt nhau tại I. Chứng minh điểm I cách đều hai cạnh AB, AC.

Xem đáp án »

Gọi E, F, P lần lượt là hình chiếu của I trên các đường thẳng AB, BC, CA.

Theo Định lí thuận ta có IE = IF và IF = IP => IE = IP .

Vậy I cách đều hai cạnh AB, AC.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận