Cách tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất cực hay có đáp án

  • 2175 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

a) Tìm UCLN(24;60;126)

Xem đáp án

a) 24 = 23.3

60 = 22.3.5

126 = 2.32.7

UCLN(24;60;126) =2.3 = 6


Câu 2:

b) Tìm BCNN(20;54)

Xem đáp án

b) 20=22.5

54 = 2.33

BCNN(20;54)=2233.5=540


Câu 3:

Biết số học sinh của một trường trong khoảng từ 400 đến 500 học sinh. Khi tập thể dục giữa giờ thì xếp thành các hàng có số học sinh bằng nhau thì thấy xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 21 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó.

Xem đáp án

12=22.3 ; 15=3.5; 21=3.7

BCNN (12;15;21) = 22.3.5.7=420

BC( 12; 15;21) chính là bội của BCNN(12;15;21)

⇒ BC(12;15;21)= B(420) = {0,420,840,.....}

Số học sinh 400 ≤ x ≤ 450

⇒ Số học sinh là 420 học sinh.


Câu 4:

Tìm 2 số tự nhiên a và b. Biết a > b và tổng của 2 số bằng 500 và UCLN (a;b)=100

Xem đáp án

UCLN(a;b)=100

a=100m; b=100n

(m;n)=1 và m > n

a+b = 100m +100n =500

100(m+n) =500

m+n =5

m=3 và n=2 → a=300;b=200

M=4 và n=1 → a=400;b=100


Câu 5:

Cho m ∈ N* chứng minh rằng hai số có dạng 2m và 2m+1 nguyên tố cùng nhau

Xem đáp án

Gọi ƯCLN (2m;2m+1)=d

Cách tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất cực hay | Toán lớp 6

(2m+1) -2m ⋮ d → 1 ⋮ d → d=1

ƯCLN(2m,2m+1) =1

Vậy 2m và 2m+1 là số nguyên tố cùng nhau


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tho tran
19:08 - 08/11/2020

6

Nguyễn Trần Thái Bảo
15:22 - 07/01/2021

hayyyyyyyy